Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn år 2008 samt prognos för utvecklingen för åren 2008-2009, index 2008=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2008 and a first estimate for 2009, index 2008=100

Kod

EAA

Värde
2008

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

6 285

116,3

65,1

75,7

02

Industrigrödor

1 421

122,0

80,9

98,7

03

Foderväxter

6 618

92,9

102,4

95,1

04

Köks- och plantskoleväxter

3 013

90,1

103,0

92,7

05

Potatis

1 781

100,5

82,6

83,0

06

Frukt och bär

560

96,4

82,2

79,3

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

158,5

100,0

158,5

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

19 719

102,9

84,9

87,4

11

Djur

10 634

107,2

98,2

105,3

12

Animaliska produkter

12 826

101,1

81,9

82,8

13

Animalieproduktion (11+12)

23 460

103,9

89,5

93,0

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

43 179

103,5

87,4

90,4

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 307

101,8

102,7

104,6

16

Jordbrukets produktion (14+15)

45 486

103,4

88,2

91,2

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 638

104,0

100,5

104,6

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

48 124

103,4

88,9

91,9

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

35 154

99,2

94,4

93,7

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

12 970

114,8

75,9

87,1

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

9 650

98,3

106,1

104,3

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

3 320

162,7

22,9

37,2

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 294

.

.

98,9

25

Övriga produktionssubventioner

9 354

.

.

103,2

26

Faktorinkomst (22+25)

12 674

.

.

85,9

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

9 380

.

.

81,3

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 032

.

.

102,0

29

Räntekostnader

3 370

.

.

103,5

30

Ränteintäkter

 

.

.

 

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

4 884

.

.

60,0

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

65,8

.

.

96,0

 

Prisförändring BNP

.

.

103,4

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23 - 40.