Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0903 korrigerad version 2009-12-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn år 2008 samt prognos för utvecklingen för åren 2008-2009, index 2008=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2008 and a first estimate for 2009, index 2008=100

Kod

EAA

Värde
2008

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

6 284

116,3

65,1

75,7

02

Industrigrödor

1 421

122,0

80,9

98,7

03

Foderväxter

6 618

92,9

102,4

95,1

04

Köks- och plantskoleväxter

3 132

97,7

103,0

100,7

05

Potatis

1 744

102,7

82,6

84,9

06

Frukt och bär

505

106,9

82,2

87,9

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

70

92,9

100,0

92,9

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

19 773

104,4

85,2

89,0

11

Djur

10 635

105,8

98,2

104,0

12

Animaliska produkter

12 842

101,0

81,9

82,7

13

Animalieproduktion (11+12)

23 477

103,2

89,5

92,3

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

43 250

103,7

87,4

90,8

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 307

101,8

102,7

104,6

16

Jordbrukets produktion (14+15)

45 557

103,6

88,3

91,5

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 638

104,0

100,5

104,6

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

48 195

103,6

88,9

92,2

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

34 954

99,7

94,3

94,1

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

13 241

113,9

76,6

87,2

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

8 225

99,8

106,1

105,9

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

5 016

137,1

41,3

56,6

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

3 294

.

.

98,9

25

Övriga produktionssubventioner

9 354

.

.

103,2

26

Faktorinkomst (22+25)

14 370

.

.

86,9

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

11 076

.

.

83,3

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 032

.

.

102,0

29

Räntekostnader

3 535

.

.

98,7

30

Ränteintäkter

871

.

.

99,3

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

6 380

.

.

71,1

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

65,8

.

.

96,0

 

Prisförändring BNP

.

.

103,4

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23 - 40.