Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Daniel Persson, 036 - 15 50 39

statistik@jordbruksverket.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4048 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 8 februari 2010.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.