Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn år 2008 samt preliminär utveckling för åren 2008-2009, index 2008=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2008 and a second estimate for 2009, index 2008=100

Kod

EAA

Värde
2008

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

6 240

106,5

73,4

78,2

02

Industrigrödor

1 422

121,3

81,2

98,5

03

Foderväxter

6 596

94,4

102,4

96,7

04

Köks- och plantskoleväxter

3 132

97,7

103,1

100,7

05

Potatis

2 003

94,0

82,7

77,7

06

Frukt och bär

505

108,3

80,3

86,9

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

69

100,4

93,8

94,2

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

19 967

101,0

88,7

89,5

11

Djur

10 636

114,4

98,0

112,2

12

Animaliska produkter

12 865

100,8

82,6

83,2

13

Animalieproduktion (11+12)

23 501

107,0

90,0

96,3

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

43 468

104,2

89,4

93,2

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 702

101,8

102,7

104,6

16

Jordbrukets produktion (14+15)

46 170

104,1

90,2

93,4

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 860

103,4

101,1

104,5

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

50 030

104,0

91,0

94,7

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

35 750

99,9

95,1

95,0

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

14 280

114,2

82,2

93,8

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

8 226

98,4

108,1

106,4

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

6 054

135,5

56,5

76,6

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 478

.

.

98,9

25

Övriga produktionssubventioner

9 354

.

.

103,2

26

Faktorinkomst (22+25)

15 408

.

.

92,8

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

12 930

.

.

91,6

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 003

.

.

102,0

29

Räntekostnader

2 927

.

.

102,0

30

Ränteintäkter

480

.

.

102,1

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

8 480

.

.

86,1

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

65,8

.

.

96,0

 

Prisförändring BNP

.

.

103,4

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23 - 40.