Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 1002

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
1998-2009
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Produktionsvärdet minskade mellan 2008-2009

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser minskade med ungefär 4 miljarder kronor mellan åren 2008-2009. På vegetabiliesidan är den största faktorn att priset på spannmål minskar och på animaliesidan är den största faktorn att priset på mjölk minskar.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris minskade med 6 % år 2009 jämfört med 2008. Den totala spannmålsskörden var år 2009 ungefär lika stor som under 2008, däremot minskade spannmålsarealen med 4 %. Priserna på spannmål minskade med 28 % år 2009 jämfört med år 2008.

Totalskörden av raps och rybs var 15 % högre än föregående år. Ökningen är framförallt en följd av att det odlas mer höstraps. Odlingen av höstraps ökade med 10 % jämfört med 2008.

Produktionsvärdet till baspris för animalier minskade år 2009 med 10 % jämfört med år 2008. Den främsta orsaken är det minskade priset på mjölk (- 19 %). Invägningen av mjölk minskade något år 2009 med år 2008. Slakten av nötkreatur ökade något under år 2009, medan slakten av svin minskade marginellt. Priserna för nötkreatur minskade med 11 % år 2009 jämfört med år 2008, medan priserna för svin ökade med 9 %. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur minskade med 2 % år 2009 jämfört med år 2008, samtidigt som det för svin minskade med 4 %.

Driftöverskott netto minskade med 32 % mellan åren 2008 och 2009. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster minskade med 2 %, motsvarande en halv miljard. Värdet av kapitalförslitningen har beräknats öka med 7 % samtidigt som övriga produktionssubventioner har beräknats öka med 1 %.