Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

The production value decreased in 2009 compared to 2008

The production value in basic prices decreased with about 4 billion SEK between 2008 and 2009. The biggest factor on crop output is that the price of cereals decreased while on animal output the biggest factor is that the price of milk decreased.

The value of crop output in basic prices decreased by 6 % in 2009 compared to 2008. The total harvest of cereals in 2009 was about the same as in 2008. At the same time the area of cereals decreased by 4 %. The prices of cereals decreased by 28 % in 2009 compared to 2008.

The total harvest of rape and turnip rape were 15 % higher in 2009 compared to 2008. The increase is mostly an effect of the more growing of autumn rape. The growing of autumn rape increased with 10 % in 2009 compared to 2008.

The production value in basic prices for animal output decreased by 10 % in 2009 compared to 2008. The main reason is that the price of milk decreased by 19 %. The production of milk was about the same as last year. The slaughter of cattle increased slightly in 2009, while the slaughter of pigs decreased slightly. The prices for cattle decreased by 11 % in 2009 compared to 2008, while the prices for pigs increased by 11 %. The production value in basic prices for cattle decreased by 2 % in 2009 compared to 2008. The production value in basic prices for pigs decreased by 4 %.

The operating surplus decreased by 32 % in 2009 compared to 2008. The total intermediate consumption decreased by 2 % while the fixed capital consumption increased by 7 % and other subsidies on production increased by 1 %.

List of tables

 

Explanation of symbols

1a. Output value in the agricultural sector 1998 - 2003 at basic prices, million SEK.

1b. Output value in the agricultural sector 2004 - 2009 at basic prices, million SEK.

2a. Output value in the agricultural sector 1998 - 2003 at constant (2005) basic prices, million SEK.

2b. Output value in the agricultural sector 2004 - 2009 at constant (2005) basic prices, million SEK.

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 1998 - 2003 at basic prices, million SEK.

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2004 - 2009 at basic prices, million SEK.

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 1998 - 2003 at constant (2005) basic prices, million SEK.

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2004 - 2009 at constant (2005) basic prices, million SEK.

5a. Economic results in the agricultural sector 1998 - 2003, million SEK.

5b. Economic results in the agricultural sector 2004 - 2009, million SEK.

 

List of terms

Andra/Annan

Other

Animalieproduktion

Animal output

Animaliska produkter

Animal products

Arbetsinsats

Labour input

Arrende

Rent

Baspris

Basic price

Blommor och växter

Flowers and plants

Bnp

Gdp

Brutto

Gross

Bränslen och drivmedel

Fuels and propellants

Byggnader

Buildings

Djur

Animals

Djurfoder

Animal feed

Driftsöverskott

Operating surplus/Mixed income

Elektricitet

Electricity

Energi

Energy

Faktorinkomst

Factor income

Fjäderfä

Poultry

Foderväxter

Forage plants

Frukt och bär

Fruits

Får och getter

Sheep and goats

Färska

Fresh

Företagsinkomst

Entrepreneurial income

Förädlingsvärde

Value added

Handelsgödsel

Fertilizers and soil improvers

Havre

Oats

Hyreskostnader

Real estate rental charges

Hästar

Equines

Industrigrödor

Industrial crops

Icke-jordbruksaktiviteter

Non-agricultural activities

Insatsförbrukning

Intermediate consumption

Jordbruk

Agriculture

Jordbruksproduktion

Agricultural output

Jordbrukssektorn

Agricultural 'Industry'

Jordbrukstjänster

Agricultural services

Jordbruksvaror

Agricultural goods

Kapitalförslitning

Fixed capital consumption

Kollektiva avgifter

Social security charges

Korn

Barley

Köksväxter

Vegetables

Löner

Compensation of employees

Maskiner och utrustning

Machinery and equipment

Mjölk

Milk

Netto

Net

Nötkreatur

Cattle

Oljeväxter

Oil seeds

Plantskoleväxter

Horticultural products

Potatis

Potatoes

Prisförändring

Change in price

Produkter

Products

Produktion

Production/Output

Produktionssubventioner

Subsidies on production

Proteingrödor

Protein crops

Råg

Rye

Ränteintäkter

Interest recieved

Räntekostnader

Interest paid

Sekundära

Secondary

Sockerbetor

Sugar beet

Spannmål

Cereals

Svin

Pigs

Underhåll

Maintenance

Utsäde

Seeds

Vegetabilieproduktion

Crop output

Vegetabiliska produkter

Crop products

Vete

Wheat

Veterinärkostnader

Veterinary costs

Växter

Plants

Växtskyddsmedel

Plant protection products and pesticides

Årsverken

Annual working unit

Ägg

Eggs

Övriga

Other