Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1998 - 2003 till baspriser, milj. kr.

1a. Output value in the agricultural sector 1998 - 2003 at basic prices, million SEK.

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 108

6 553

7 105

7 662

7 232

7 378

- vete

2 668

2 066

2 921

3 197

2 663

3 238

- råg

207

162

225

245

166

159

- korn

2 265

2 495

2 093

2 311

2 388

2 182

- havre

1 606

1 636

1 639

1 662

1 806

1 521

- annan spannmål

362

194

225

246

207

277

Industrigrödor

1 895

1 935

1 592

1 696

1 858

1 732

- oljeväxter

499

631

362

346

498

415

- proteingrödor

257

182

146

174

182

174

- sockerbetor

1 128

1 113

1 076

1 173

1 169

1 134

- andra industrigrödor

11

9

7

3

9

8

Foderväxter

4 862

4 375

5 215

4 801

4 678

4 541

Köks- och plantskoleväxter

2 408

2 712

2 819

2 939

2 968

2 948

- färska grönsaker

1 137

1 113

1 219

1 291

1 397

1 405

- blommor och växter

1 270

1 599

1 600

1 649

1 571

1 542

Potatis

1 809

1 272

1 183

1 457

1 251

1 571

Frukt och bär

302

349

336

316

283

422

Andra växter och vegetabiliska produker

24

47

37

55

63

51

Vegetabilieproduktion

18 409

17 244

18 288

18 925

18 333

18 642

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 479

8 852

9 203

10 352

10 346

9 909

- nötkreatur

4 100

3 698

3 909

4 269

4 418

4 464

- svin

3 639

3 305

3 335

4 005

3 672

3 226

- hästar

451

499

547

581

586

590

- får och getter

138

150

150

134

164

177

- fjäderfä

779

828

868

945

1 035

947

- andra djur

371

373

394

418

471

505

Animaliska produkter

11 226

11 167

11 229

11 140

11 136

11 248

- mjölk

10 023

10 016

10 011

9 821

9 860

9 926

- ägg

876

783

808

838

820

833

- andra animaliska produkter

327

369

411

480

455

489

Animalieproduktion

20 705

20 019

20 432

21 492

21 482

21 156

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

39 114

37 264

38 720

40 417

39 815

39 799

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

812

875

938

999

1 775

1 875

Jordbrukets produktion

39 926

38 139

39 658

41 416

41 590

41 674

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 260

1 362

1 463

1 719

2 447

2 273

Jordbrukssektorns produktion

41 187

39 501

41 121

43 135

44 037

43 947