Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2004 - 2009, milj. kr.

5b. Economic results in the agricultural sector 2004 - 2009, million SEK.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 267

15 055

15 881

21 857

19 966

18 349

Värdet av animalieproduktion

21 354

20 308

20 701

20 332

23 501

20 992

Intäkter från jordbrukstjänster

2 148

2 488

2 434

2 500

2 702

2 646

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 371

2 992

3 637

3 710

3 860

2 920

Totalt produktionsvärde

44 139

40 843

42 654

48 399

50 029

44 907

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

29 367

29 364

29 331

33 416

35 750

34 381

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 772

11 479

13 323

14 983

14 279

10 527

- Kapitalförslitning

6 660

7 062

7 300

7 665

8 226

8 776

Förädlingsvärde netto till baspris

8 113

4 417

6 022

7 318

6 053

1 751

+ Övriga produktionssubventioner

3 686

8 357

8 545

9 002

9 354

9 476

Faktorinkomst

11 799

12 774

14 568

16 320

15 406

11 227

- Löner och kollektiva avgifter

2 934

2 459

2 432

2 455

2 478

2 714

Driftsöverskott netto

8 864

10 315

12 136

13 865

12 928

8 513

- Arrende- och hyreskostnader

2 005

1 815

1 761

1 950

2 003

2 082

- Nettoräntekostnader

2 119

2 065

2 316

2 547

2 447

1 744

Företagsinkomst

4 740

6 434

8 059

9 367

8 479

4 687