Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2004 - 2009 till baspriser, milj. kr.

1b. Output value in the agricultural sector 2004 - 2009 at basic prices, million SEK.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 907

4 075

4 042

8 861

6 185

4 400

- vete

2 944

1 889

1 989

4 099

2 878

2 098

- råg

166

96

117

242

199

153

- korn

2 188

1 200

994

2 720

1 803

1 295

- havre

1 282

681

697

1 320

989

592

- annan spannmål

326

207

230

453

274

204

Industrigrödor

1 911

1 528

1 318

1 434

1 413

1 422

- oljeväxter

645

417

505

706

803

769

- proteingrödor

223

89

82

113

62

76

- sockerbetor

1 029

1 005

707

600

535

566

- andra industrigrödor

14

17

24

16

13

11

Foderväxter

4 864

4 601

4 947

6 252

6 592

6 904

Köks- och plantskoleväxter

2 765

2 977

3 195

2 906

2 744

3 426

- färska grönsaker

1 362

1 485

1 753

1 516

1 325

1 739

- blommor och växter

1 403

1 492

1 442

1 389

1 419

1 687

Potatis

1 215

1 197

1 692

1 683

1 886

1 692

Frukt och bär

409

462

483

417

522

440

Andra växter och vegetabiliska produker

42

42

47

39

69

65

Vegetabilieproduktion

18 114

14 882

15 725

21 591

19 411

18 349

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 206

9 272

9 620

9 604

10 502

10 240

- nötkreatur

4 505

3 638

3 869

3 756

3 934

3 847

- svin

3 517

3 399

3 409

3 397

3 696

3 565

- hästar

587

594

614

628

649

666

- får och getter

170

155

174

178

161

177

- fjäderfä

899

909

930

1 016

1 345

1 249

- andra djur

527

577

625

629

717

735

Animaliska produkter

11 248

11 158

11 226

10 888

12 844

10 752

- mjölk

9 822

9 711

9 721

9 353

10 963

8 813

- ägg

885

878

928

999

1 354

1 399

- andra animaliska produkter

541

568

578

536

528

540

Animalieproduktion

21 454

20 430

20 846

20 492

23 347

20 992

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

39 569

35 312

36 571

42 083

42 758

39 341

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 149

2 488

2 435

2 500

2 535

2 646

Jordbrukets produktion

41 718

37 801

39 005

44 583

45 293

41 987

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 370

2 992

3 636

3 710

3 521

2 920

Jordbrukssektorns produktion

44 088

40 792

42 642

48 293

48 814

44 907