Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1998 - 2003 till 2005 års baspriser, milj. kr.

2a. Output value in the agricultural sector 1998 - 2003 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

3 797

3 607

4 280

4 080

4 160

4 361

- vete

1 560

1 265

1 913

1 872

1 674

1 946

- råg

120

97

151

146

106

102

- korn

1 090

1 276

1 142

1 150

1 275

1 166

- havre

825

855

937

780

977

990

- annan spannmål

201

113

135

129

127

157

Industrigrödor

1 582

1 745

1 557

1 484

1 633

1 559

- oljeväxter

265

402

264

213

324

266

- proteingrödor

110

101

87

98

110

106

- sockerbetor

1 188

1 227

1 192

1 168

1 185

1 174

- andra industrigrödor

19

15

14

6

15

14

Foderväxter

4 466

4 839

4 744

4 877

4 622

4 401

Köks- och plantskoleväxter

3 017

3 171

3 165

3 119

3 193

2 999

- färska grönsaker

1 539

1 295

1 321

1 285

1 440

1 389

- blommor och växter

1 478

1 875

1 845

1 835

1 753

1 611

Potatis

1 142

1 099

1 082

1 132

1 122

1 066

Frukt och bär

228

351

307

331

242

332

Andra växter och vegetabiliska produker

26

41

37

54

57

50

Vegetabilieproduktion

14 258

14 853

15 172

15 077

15 030

14 768

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 074

8 939

8 787

9 158

9 091

9 213

- nötkreatur

3 492

3 365

3 540

3 754

3 570

3 603

- svin

3 756

3 666

3 261

3 378

3 437

3 525

- hästar

569

558

547

552

530

510

- får och getter

103

124

139

130

130

141

- fjäderfä

742

808

852

897

940

911

- andra djur

412

418

448

447

484

523

Animaliska produkter

10 965

11 000

10 922

10 991

10 786

10 738

- mjölk

9 668

9 658

9 651

9 680

9 490

9 493

- ägg

822

809

789

771

738

730

- andra animaliska produkter

474

533

482

540

558

516

Animalieproduktion

20 039

19 939

19 709

20 148

19 877

19 951

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

34 298

34 792

34 881

35 225

34 906

34 719

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 006

1 068

1 095

1 103

1 900

1 954

Jordbrukets produktion

35 304

35 860

35 976

36 328

36 806

36 673

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 397

1 514

1 559

1 719

2 407

2 193

Jordbrukssektorns produktion

36 701

37 374

37 534

38 047

39 214

38 866