Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2004 - 2009 till 2005 års baspriser, milj. kr.

2b. Output value in the agricultural sector 2004 - 2009 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 435

4 220

3 134

3 917

3 939

3 719

- vete

2 003

1 974

1 565

1 794

1 610

1 638

- råg

117

100

100

110

138

170

- korn

1 278

1 230

762

1 140

1 182

1 076

- havre

828

699

506

655

802

642

- annan spannmål

207

214

192

209

195

172

Industrigrödor

1 663

1 536

1 815

1 728

1 703

1 870

- oljeväxter

462

425

646

641

719

836

- proteingrödor

119

89

61

53

39

59

- sockerbetor

1 067

1 005

1 098

1 021

932

966

- andra industrigrödor

15

17

10

13

13

9

Foderväxter

4 413

4 601

4 230

4 933

4 941

5 273

Köks- och plantskoleväxter

2 874

2 977

3 646

2 977

2 890

3 186

- färska grönsaker

1 433

1 485

2 029

1 429

1 088

1 424

- blommor och växter

1 441

1 492

1 617

1 548

1 801

1 762

Potatis

1 088

1 217

1 067

1 058

1 174

1 151

Frukt och bär

362

463

639

424

399

390

Andra växter och vegetabiliska produker

43

42

40

30

50

50

Vegetabilieproduktion

14 879

15 055

14 570

15 066

15 095

15 638

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 510

9 150

9 123

9 092

8 888

8 515

- nötkreatur

3 799

3 638

3 569

3 471

3 294

3 334

- svin

3 659

3 399

3 397

3 476

3 455

2 963

- hästar

487

472

469

461

461

570

- får och getter

132

155

171

173

168

161

- fjäderfä

866

909

947

959

970

948

- andra djur

567

577

569

553

540

539

Animaliska produkter

11 010

11 158

11 024

10 470

10 466

10 272

- mjölk

9 646

9 711

9 584

9 088

9 003

8 777

- ägg

816

878

865

849

939

969

- andra animaliska produkter

548

568

575

532

524

526

Animalieproduktion

20 520

20 308

20 148

19 562

19 354

18 787

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 399

35 363

34 718

34 628

34 449

34 425

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 194

2 488

2 362

2 362

2 410

2 298

Jordbrukets produktion

37 593

37 851

37 080

36 991

36 859

36 723

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 385

2 992

3 608

3 590

3 676

2 749

Jordbrukssektorns produktion

39 978

40 843

40 688

40 580

40 535

39 472