Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1998 - 2003 till baspriser, milj. kr.

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 1998 - 2003 at basic prices, million SEK.

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 513

1 696

1 628

1 654

1 641

1 680

Energi

2 980

2 965

3 253

3 457

3 118

3 281

- elektricitet

1 002

959

947

920

1 010

1 160

- andra bränslen och drivmedel

1 978

2 006

2 306

2 537

2 107

2 121

Handelsgödsel

2 025

1 822

1 856

2 094

2 328

2 446

Växtskyddsmedel

836

842

865

819

643

646

Veterinärkostnader

256

256

237

299

312

310

Djurfoder

9 793

9 550

9 785

9 920

8 451

7 588

- köpt från andra jordbruksföretag

1 367

1 266

1 373

1 185

994

856

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 292

4 947

4 990

5 485

4 652

4 415

- producerat och konsumerat inom företaget

3 134

3 337

3 421

3 250

2 805

2 317

Underhåll av maskiner och utrustning

2 328

2 517

2 461

2 688

2 360

2 343

Underhåll av byggnader

529

621

563

781

737

756

Jordbrukstjänster

812

875

938

999

1 775

1 875

Andra varor och tjänster

5 480

5 774

5 925

6 270

7 043

7 013

Total insatsförbrukning

26 964

27 339

27 858

29 363

28 758

28 294