Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1998 - 2003 till 2005 års baspriser, milj. kr.

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 1998 - 2003 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 685

1 595

1 747

1 724

1 698

1 683

Energi

4 915

4 798

4 379

4 365

3 947

3 922

- elektricitet

1 302

1 305

1 362

1 203

1 238

1 143

- andra bränslen och drivmedel

3 613

3 493

3 016

3 163

2 709

2 779

Handelsgödsel

2 537

2 436

2 397

2 275

2 686

2 714

Växtskyddsmedel

716

810

871

819

644

646

Veterinärkostnader

304

305

280

336

338

324

Djurfoder

9 858

9 800

10 083

9 552

8 326

7 597

- köpt från andra jordbruksföretag

1 379

1 345

1 420

1 134

934

835

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 335

5 254

5 159

5 248

4 371

4 308

- producerat och konsumerat inom företaget

3 145

3 201

3 504

3 170

3 021

2 455

Underhåll av maskiner och utrustning

3 238

3 364

3 181

3 357

2 746

2 553

Underhåll av byggnader

623

726

639

866

797

800

Jordbrukstjänster

1 006

1 068

1 095

1 103

1 900

1 954

Andra varor och tjänster

6 278

6 482

6 491

6 849

7 496

7 274

Total insatsförbrukning

31 458

31 703

31 562

31 626

30 974

29 870