Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2004 - 2009 till 2005 års baspriser, milj. kr.

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2004 - 2009 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 534

1 742

1 507

1 718

1 444

1 371

Energi

3 812

3 645

3 348

3 358

3 329

3 158

- elektricitet

1 121

1 075

1 081

1 076

1 069

1 041

- andra bränslen och drivmedel

2 691

2 570

2 267

2 282

2 259

2 117

Handelsgödsel

2 321

2 095

2 044

2 329

1 957

2 212

Växtskyddsmedel

693

633

607

692

581

586

Veterinärkostnader

324

307

324

314

308

294

Djurfoder

7 919

7 576

7 395

7 253

7 193

7 763

- köpt från andra jordbruksföretag

939

1 077

1 111

1 343

989

1 094

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 007

3 552

3 485

3 117

3 372

3 701

- producerat och konsumerat inom företaget

2 972

2 947

2 798

2 794

2 833

2 967

Underhåll av maskiner och utrustning

2 407

2 225

2 117

2 073

2 117

2 021

Underhåll av byggnader

762

796

667

653

665

607

Jordbrukstjänster

2 194

2 488

2 362

2 362

2 410

2 298

Andra varor och tjänster

7 656

7 375

7 597

7 820

8 029

7 745

Total insatsförbrukning

29 971

29 354

28 515

29 278

28 660

28 767