Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1998 - 2003, milj. kr.

5a. Economic results in the agricultural sector 1998 - 2003, million SEK.

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 409

17 244

18 288

18 925

18 333

18 752

Värdet av animalieproduktion

20 705

20 019

20 432

21 463

21 425

21 077

Intäkter från jordbrukstjänster

812

875

938

999

1 775

1 875

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 260

1 362

1 463

1 719

2 447

2 274

Totalt produktionsvärde

41 187

39 501

41 121

43 106

43 980

43 977

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

26 964

27 339

27 858

29 363

28 758

28 294

Förädlingsvärde brutto till baspris

14 222

12 161

13 262

13 743

15 222

15 682

- Kapitalförslitning

5 794

5 844

5 881

5 982

6 141

6 364

Förädlingsvärde netto till baspris

8 428

6 317

7 382

7 761

9 082

9 319

+ Övriga produktionssubventioner

3 254

3 502

3 421

3 916

4 098

3 810

Faktorinkomst

11 682

9 819

10 802

11 677

13 179

13 129

- Löner och kollektiva avgifter

2 135

1 790

1 841

1 978

2 825

2 883

Driftsöverskott netto

9 547

8 029

8 962

9 699

10 354

10 246

- Arrende- och hyreskostnader

1 204

1 233

1 259

1 385

1 899

1 996

- Nettoräntekostnader

2 610

2 335

2 342

2 320

2 635

2 512

Företagsinkomst

5 733

4 461

5 360

5 994

5 821

5 738