Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader inom jordbrukssektorn år 2009 samt prognos för utvecklingen för åren 2009-2010, index 2009=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs 2009 and a first estimate for 2010, index 2009=100

Kod

EAA

Värde
2009

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

4 400

87,3

146,0

127,5

02

Industrigrödor

1 422

98,7

114,3

112,8

03

Foderväxter

6 904

98,8

102,4

101,2

04

Köks- och plantskoleväxter

3 426

76,5

122,1

93,4

05

Potatis

1 692

116,7

112,3

131,1

06

Frukt och bär

440

87,9

108,4

95,2

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

65

69,1

115,7

80,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

18 349

93,2

117,5

109,5

11

Djur

10 240

97,3

98,5

95,9

12

Animaliska produkter

10 753

94,9

115,1

109,2

13

Animalieproduktion (11+12)

20 993

96,1

106,9

102,7

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

39 342

94,7

111,8

105,9

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 646

99,9

104,0

103,9

16

Jordbrukets produktion (14+15)

41 988

95,0

111,3

105,3

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 920

100,5

100,5

101,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

44 908

95,4

110,5

105,4

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

34 382

100,8

99,8

100,6

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

10 526

77,8

155,7

121,1

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

8 776

99,3

102,0

101,3

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

1 750

-30,2

-730,6

220,4

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 714

.

.

101,3

25

Övriga produktionssubventioner

9 476

.

.

95,6

26

Faktorinkomst (22+25)

11 226

.

.

115,1

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

8 512

.

.

119,5

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 082

.

.

103,3

29

Räntekostnader

2 181

.

.

102,5

30

Ränteintäkter

437

.

.

103,2

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

4 686

.

.

133,0

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

63,2

.

.

95,9

 

Prisförändring BNP

.

.

102,95

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23 - 40.