Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde och kostnader till baspris i miljoner kr inom jordbrukssektorn år 2009 samt preliminär utveckling för åren 2009-2010, index 2009=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs at basic prices in million SEK 2009 and a second estimate for 2010, index 2009=100

Kod

EAA

Värde
2009

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

4 400

87,8

152,0

133,4

02

Industrigrödor

1 422

96,6

118,1

114,1

03

Foderväxter

6 904

94,5

109,0

103,0

04

Köks- och plantskoleväxter

3 426

101,4

83,6

84,7

05

Potatis

1 692

116,7

113,3

132,2

06

Frukt och bär

440

105,8

90,0

95,2

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

65

69,0

116,0

80,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

18 349

96,6

114,1

110,2

11

Djur

10 240

101,3

98,6

99,4

12

Animaliska produkter

10 753

97,6

113,5

110,8

13

Animalieproduktion (11+12)

20 993

99,4

106,1

105,5

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

39 342

98,1

109,8

107,7

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 646

99,9

104,0

103,9

16

Jordbrukets produktion (14+15)

41 988

98,2

109,4

107,4

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 920

100,0

101,0

101,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

44 908

98,3

108,9

107,0

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

34 382

100,9

99,0

99,8

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

10 526

90,0

145,0

130,5

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

8 776

97,8

102,0

99,8

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

1 750

51,0

558,7

284,7

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 714

.

.

101,3

25

Övriga produktionssubventioner

9 476

.

.

95,6

26

Faktorinkomst (22+25)

11 226

.

.

125,1

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

8 512

.

.

132,7

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 082

.

.

103,3

29

Räntekostnader

2 181

.

.

103,5

30

Ränteintäkter

437

.

.

103,2

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

4 686

.

.

156,6

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

63,2

.

.

95,9

 

Prisförändring BNP

.

.

102,07

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23 - 40.