Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 1102

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
1999–2010
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Produktionsvärdet ökade mellan 2009–2010

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med ungefär 5 miljarder kronor mellan åren 2009–2010. Till stor del beror det på att spannmålspriserna och mjölkpriset steg år 2010.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris ökade med 18 % år 2010 jämfört med år 2009. Den totala spannmålsskörden minskade med 18 % år 2010 jämfört med år 2009. Spannmålsarealen minskade med 8 %. Priserna på spannmål ökade med 73 % skördeåret 2010/2011 jämfört med skördeåret 2009/2010.

Produktionsvärdet till baspris för animalier ökade år 2010 med 6 % jämfört med år 2009. Slakten av nötkreatur minskade med drygt 1 % år 2010, medan slakten av svin ökade med 1 %. Priserna för nötkreatur ökade med 10 % år 2010 jämfört med år 2009, medan priserna för svin minskade med 9 %. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur ökade med 8 % år 2010 jämfört med år 2009, samtidigt som det för svin minskade med 8 %. Invägningen av mjölk minskade år 2010 med 2 % jämfört med år 2009. Priset på mjölk ökade med 16 % under år 2010.

Driftöverskott netto ökade med 32 % mellan åren 2009 och 2010. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster ökade med 5 %, motsvarande 1,8 miljarder kr, samtidigt som kapitalförslitning ökade med 3 % och övriga produktionssubventioner minskade med 3 %.