Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1999 – 2004 till baspriser, miljoner kr

1a. Output value in the agricultural sector 1999 – 2004 at basic prices, million SEK

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 553

7 104

7 661

7 486

7 496

7 117

- vete

2 066

2 921

3 197

2 764

3 267

3 043

- råg

162

225

245

173

163

170

- korn

2 495

2 093

2 311

2 480

2 229

2 259

- havre

1 636

1 639

1 662

1 855

1 551

1 306

- annan spannmål

194

225

246

215

286

338

Industrigrödor

1 935

1 592

1 696

1 858

1 732

1 917

- oljeväxter

631

362

346

498

415

651

- proteingrödor

182

146

174

182

174

223

- sockerbetor

1 113

1 076

1 173

1 169

1 134

1 029

- andra industrigrödor

9

7

3

9

8

14

Foderväxter

4 375

5 215

4 801

4 678

4 541

4 864

Köks- och plantskoleväxter

2 712

2 848

2 974

2 986

2 966

2 781

- färska grönsaker

1 113

1 249

1 326

1 416

1 424

1 377

- blommor och växter

1 599

1 600

1 649

1 571

1 542

1 403

Potatis

1 272

1 183

1 457

1 251

1 571

1 215

Frukt och bär

349

335

315

283

422

409

Andra växter och vegetabiliska produkter

47

37

55

63

51

42

Vegetabilieproduktion

17 244

18 316

18 959

18 605

18 779

18 346

 

 

 

 

 

 

 

Djur

8 852

9 203

10 352

10 347

9 909

10 208

- nötkreatur

3 698

3 909

4 269

4 418

4 464

4 505

- svin

3 305

3 335

4 005

3 672

3 226

3 517

- hästar

499

547

581

586

590

587

- får och getter

150

150

134

164

177

170

- fjäderfä

828

868

945

1 035

947

899

- andra djur

373

394

418

472

505

529

Animaliska produkter

11 167

11 229

11 140

11 136

11 248

11 248

- mjölk

10 016

10 011

9 821

9 860

9 926

9 822

- ägg

783

808

838

820

833

885

- andra animaliska produkter

369

411

480

455

489

541

Animalieproduktion

20 019

20 432

21 492

21 482

21 156

21 456

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

37 263

38 749

40 451

40 088

39 935

39 802

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

875

938

999

1 775

1 875

2 148

Jordbrukets produktion

38 138

39 687

41 450

41 862

41 810

41 950

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 362

1 463

1 719

2 447

2 274

2 371

Jordbrukssektorns produktion

39 500

41 150

43 169

44 310

44 083

44 321