Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2005 – 2010, miljoner kr

5b. Economic results in the agricultural sector 2005 – 2010, million SEK

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

15 006

15 809

22 095

19 721

18 393

21 757

Värdet av animalieproduktion

20 430

20 846

20 509

23 334

21 047

22 408

Intäkter från jordbrukstjänster

2 488

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 992

3 637

3 710

3 859

3 138

3 743

Totalt produktionsvärde

40 916

42 726

48 814

49 615

45 224

50 437

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

29 254

29 343

33 143

36 027

34 602

36 360

Förädlingsvärde brutto till baspris

11 662

13 383

15 672

13 588

10 622

14 077

- Kapitalförslitning

6 677

6 982

7 450

8 027

8 629

8 920

Förädlingsvärde netto till baspris

4 985

6 402

8 222

5 562

1 994

5 157

+ Övriga produktionssubventioner

8 357

8 545

9 002

9 385

9 476

9 168

Faktorinkomst

13 341

14 947

17 224

14 947

11 470

14 325

- Löner och kollektiva avgifter

2 459

2 426

2 449

2 472

2 714

2 804

Driftsöverskott netto

10 882

12 522

14 775

12 475

8 756

11 522

- Arrende- och hyreskostnader

1 815

1 761

1 950

2 003

2 082

2 314

- Nettoräntekostnader

2 065

2 316

2 548

2 326

2 096

1 750

Företagsinkomst

7 002

8 445

10 277

8 146

4 578

7 457