Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2005 – 2010 till baspriser, miljoner kr

1b. Output value in the agricultural sector 2005 – 2010 at basic prices, million SEK

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 140

4 135

9 047

6 420

4 640

6 469

- vete

1 896

2 041

4 209

2 888

2 221

3 531

- råg

98

118

247

207

164

148

- korn

1 249

1 026

2 772

2 009

1 398

1 771

- havre

681

710

1 344

1 019

627

782

- annan spannmål

214

237

463

288

217

224

Industrigrödor

1 537

1 267

1 405

1 412

1 537

1 688

- oljeväxter

420

499

686

804

787

1 093

- proteingrödor

89

82

113

62

76

103

- sockerbetor

1 011

663

590

533

662

484

- andra industrigrödor

17

24

16

13

12

8

Foderväxter

4 601

4 947

6 239

6 552

6 811

7 536

Köks- och plantskoleväxter

2 990

3 210

3 104

2 923

3 218

3 442

- färska grönsaker

1 498

1 767

1 542

1 342

1 495

1 683

- blommor och växter

1 492

1 442

1 562

1 580

1 723

1 759

Potatis

1 234

1 720

1 716

1 805

1 645

2 003

Frukt och bär

463

484

527

535

453

519

Andra växter och vegetabiliska produkter

42

47

56

73

89

99

Vegetabilieproduktion

15 006

15 809

22 095

19 721

18 393

21 757

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 272

9 620

9 608

10 489

10 046

9 949

- nötkreatur

3 638

3 868

3 756

3 933

3 651

3 928

- svin

3 399

3 409

3 397

3 696

3 568

3 272

- hästar

594

614

628

649

666

553

- får och getter

155

174

178

161

177

181

- fjäderfä

909

930

1 019

1 354

1 283

1 323

- andra djur

577

625

629

697

700

692

Animaliska produkter

11 158

11 226

10 902

12 844

11 001

12 460

- mjölk

9 711

9 721

9 353

10 963

9 048

10 158

- ägg

878

928

999

1 354

1 399

1 514

- andra animaliska produkter

568

578

550

528

554

788

Animalieproduktion

20 430

20 846

20 509

23 334

21 047

22 408

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 436

36 655

42 604

43 054

39 441

44 166

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 488

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

Jordbrukets produktion

37 924

39 090

45 104

45 756

42 087

46 694

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 992

3 637

3 710

3 859

3 138

3 743

Jordbrukssektorns produktion

40 916

42 726

48 814

49 615

45 224

50 437