Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1999 – 2004 till 2005 års baspriser, miljoner kr

2a. Output value in the agricultural sector 1999 – 2004 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

3 606

4 279

4 078

4 395

4 376

4 501

- vete

1 265

1 913

1 872

1 766

1 922

2 022

- råg

97

151

146

112

104

117

- korn

1 276

1 142

1 150

1 359

1 187

1 318

- havre

855

937

780

1 021

1 001

833

- annan spannmål

113

135

129

135

161

211

Industrigrödor

1 745

1 557

1 484

1 633

1 556

1 662

- oljeväxter

402

264

213

324

262

460

- proteingrödor

101

87

98

110

106

119

- sockerbetor

1 227

1 192

1 168

1 185

1 174

1 067

- andra industrigrödor

15

14

6

15

14

15

Foderväxter

4 839

4 744

4 877

4 622

4 401

4 413

Köks- och plantskoleväxter

3 171

3 198

3 154

3 213

3 017

2 890

- färska grönsaker

1 295

1 353

1 319

1 460

1 406

1 449

- blommor och växter

1 875

1 845

1 835

1 753

1 611

1 441

Potatis

1 135

1 121

1 166

1 158

1 101

1 127

Frukt och bär

351

306

331

241

332

362

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

37

54

57

50

43

Vegetabilieproduktion

14 888

15 242

15 144

15 319

14 832

14 998

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 105

8 949

9 317

9 240

9 352

9 633

- nötkreatur

3 365

3 540

3 754

3 570

3 603

3 799

- svin

3 666

3 261

3 378

3 437

3 525

3 659

- hästar

723

710

711

680

649

616

- får och getter

124

139

130

130

141

132

- fjäderfä

808

852

897

940

911

866

- andra djur

418

448

447

483

523

561

Animaliska produkter

11 000

10 922

10 991

10 786

10 738

11 010

- mjölk

9 658

9 651

9 680

9 490

9 493

9 646

- ägg

809

789

771

738

730

816

- andra animaliska produkter

533

482

540

558

516

548

Animalieproduktion

20 105

19 872

20 308

20 026

20 090

20 643

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

34 993

35 114

35 452

35 345

34 922

35 641

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 068

1 095

1 103

1 900

1 954

2 194

Jordbrukets produktion

36 062

36 209

36 554

37 245

36 877

37 834

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 514

1 559

1 719

2 407

2 193

2 385

Jordbrukssektorns produktion

37 575

37 767

38 274

39 652

39 070

40 220