Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2005 – 2010 till 2005 års baspriser, miljoner kr

2b. Output value in the agricultural sector 2005 – 2010 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 140

3 261

3 973

4 063

3 947

3 163

- vete

1 896

1 537

1 806

1 626

1 730

1 603

- råg

98

97

111

140

182

98

- korn

1 249

768

1 150

1 284

1 162

881

- havre

681

623

642

807

680

458

- annan spannmål

214

231

254

199

184

115

Industrigrödor

1 537

1 725

1 684

1 690

2 056

1 825

- oljeväxter

420

625

616

712

856

816

- proteingrödor

89

61

53

39

59

67

- sockerbetor

1 011

1 029

1 005

928

1 131

929

- andra industrigrödor

17

10

10

10

10

13

Foderväxter

4 601

4 230

4 922

4 921

5 213

5 487

Köks- och plantskoleväxter

2 990

3 671

3 154

2 708

3 013

3 353

- färska grönsaker

1 498

2 055

1 414

1 004

1 214

1 475

- blommor och växter

1 492

1 617

1 740

1 704

1 799

1 879

Potatis

1 234

1 100

1 053

1 091

1 120

1 109

Frukt och bär

463

639

531

422

401

507

Andra växter och vegetabiliska produkter

42

40

44

53

69

66

Vegetabilieproduktion

15 006

14 666

15 360

14 947

15 818

15 510

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 272

9 241

9 210

8 713

8 489

8 625

- nötkreatur

3 638

3 569

3 471

3 147

3 313

3 365

- svin

3 399

3 397

3 476

3 335

2 965

2 987

- hästar

594

587

575

571

570

609

- får och getter

155

171

173

147

161

163

- fjäderfä

909

947

962

977

973

1 003

- andra djur

577

569

553

537

506

497

Animaliska produkter

11 158

11 024

10 487

10 535

10 528

10 375

- mjölk

9 711

9 584

9 088

9 068

9 017

8 741

- ägg

878

865

849

939

969

1 060

- andra animaliska produkter

568

575

549

528

542

575

Animalieproduktion

20 430

20 266

19 696

19 249

19 017

19 000

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 436

34 932

35 057

34 196

34 835

34 510

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 488

2 362

2 362

2 410

2 298

2 103

Jordbrukets produktion

37 924

37 294

37 419

36 605

37 133

36 613

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 992

3 588

3 581

3 600

2 954

3 491

Jordbrukssektorns produktion

40 916

40 882

41 000

40 205

40 087

40 104