Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1999 – 2004 till baspriser, miljoner kr

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 1999 – 2004 at basic prices, million SEK

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 695

1 633

1 659

1 645

1 683

1 570

Energi

2 965

3 258

3 463

3 118

3 281

3 360

- elektricitet

959

947

920

1 010

1 160

1 140

- andra bränslen och drivmedel

2 006

2 312

2 543

2 107

2 121

2 220

Handelsgödsel

1 822

1 857

2 095

2 328

2 446

2 234

Växtskyddsmedel

842

866

820

643

646

699

Veterinärkostnader

256

237

299

312

310

320

Djurfoder

9 550

9 785

9 931

8 560

7 655

8 158

- köpt från andra jordbruksföretag

1 266

1 373

1 185

1 010

861

1 012

- köpt från enheter utanför jordbruket

4 947

4 991

5 496

4 678

4 455

4 313

- producerat och konsumerat inom företaget

3 337

3 421

3 250

2 872

2 339

2 834

Underhåll av maskiner och utrustning

2 517

2 462

2 689

2 360

2 343

2 311

Underhåll av byggnader

621

564

782

737

756

739

Jordbrukstjänster

875

938

999

1 775

1 875

2 148

Indirekt mätta finansiella tjänster

423

347

382

352

356

366

Andra varor och tjänster

5 774

5 932

6 286

7 046

7 018

7 565

Total insatsförbrukning

27 339

27 878

29 405

28 874

28 369

29 468