Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2005 – 2010 till baspriser, miljoner kr

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2005 – 2010 at basic prices, million SEK

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 619

1 557

2 013

1 954

1 812

2 280

Energi

3 645

3 593

3 632

4 225

3 688

3 766

- elektricitet

1 075

1 237

1 222

1 361

1 342

1 420

- andra bränslen och drivmedel

2 570

2 356

2 409

2 864

2 346

2 346

Handelsgödsel

2 095

2 136

2 618

3 555

3 176

2 657

Växtskyddsmedel

633

605

746

761

829

858

Veterinärkostnader

307

329

331

357

350

375

Djurfoder

7 593

7 857

9 888

10 400

10 324

11 022

- köpt från andra jordbruksföretag

1 079

1 152

1 582

1 486

1 493

1 846

- köpt från enheter utanför jordbruket

3 550

3 599

3 884

4 943

5 059

4 406

- producerat och konsumerat inom företaget

2 964

3 106

4 422

3 971

3 772

4 770

Underhåll av maskiner och utrustning

2 224

2 157

2 197

2 317

2 331

2 565

Underhåll av byggnader

796

700

733

775

729

794

Jordbrukstjänster

2 488

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

Indirekt mätta finansiella tjänster

472

309

392

529

489

410

Andra varor och tjänster

7 383

7 666

8 092

8 452

8 228

9 104

Total insatsförbrukning

29 254

29 343

33 143

36 027

34 602

36 360