Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1999 – 2004 till 2005 års baspriser, miljoner kr

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 1999 – 2004 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 595

1 752

1 729

1 703

1 686

1 544

Energi

4 798

4 386

4 373

3 947

3 922

3 812

- elektricitet

1 305

1 362

1 203

1 238

1 143

1 121

- andra bränslen och drivmedel

3 493

3 024

3 171

2 709

2 779

2 691

Handelsgödsel

2 436

2 399

2 276

2 686

2 714

2 321

Växtskyddsmedel

810

872

820

644

646

693

Veterinärkostnader

305

280

336

338

324

324

Djurfoder

9 812

10 096

9 574

8 445

7 671

8 015

- köpt från andra jordbruksföretag

1 345

1 420

1 134

949

840

948

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 254

5 159

5 259

4 395

4 347

4 041

- producerat och konsumerat inom företaget

3 213

3 517

3 182

3 101

2 484

3 025

Underhåll av maskiner och utrustning

3 364

3 182

3 358

2 746

2 553

2 407

Underhåll av byggnader

726

639

867

797

800

762

Jordbrukstjänster

1 068

1 095

1 103

1 900

1 954

2 194

Indirekt mätta finansiella tjänster

318

398

381

396

402

349

Andra varor och tjänster

6 482

6 499

6 867

7 499

7 279

7 662

Total insatsförbrukning

31 714

31 598

31 684

31 100

29 952

30 084