Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2005 – 2010 till 2005 års baspriser, miljoner kr

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2005 – 2010 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 619

1 508

1 719

1 444

1 371

1 786

Energi

3 645

3 343

3 353

3 323

3 171

2 969

- elektricitet

1 075

1 080

1 074

1 068

1 040

1 059

- andra bränslen och drivmedel

2 570

2 263

2 279

2 255

2 131

1 910

Handelsgödsel

2 095

2 043

2 330

1 957

2 212

2 338

Växtskyddsmedel

633

607

692

581

586

720

Veterinärkostnader

307

323

314

307

294

310

Djurfoder

7 593

7 414

7 144

7 292

7 819

7 743

- köpt från andra jordbruksföretag

1 079

1 114

1 290

1 008

1 092

1 370

- köpt från enheter utanför jordbruket

3 550

3 480

3 168

3 351

3 702

3 270

- producerat och konsumerat inom företaget

2 964

2 820

2 686

2 933

3 024

3 103

Underhåll av maskiner och utrustning

2 224

2 115

2 071

2 113

2 037

2 188

Underhåll av byggnader

796

666

652

665

622

652

Jordbrukstjänster

2 488

2 362

2 362

2 410

2 298

2 103

Indirekt mätta finansiella tjänster

472

548

706

832

716

571

Andra varor och tjänster

7 383

7 563

7 811

7 884

7 746

8 492

Total insatsförbrukning

29 254

28 492

29 153

28 806

28 870

29 872