Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1999 – 2004, miljoner kr

5a. Economic results in the agricultural sector 1999 – 2004, million SEK

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

17 244

18 316

18 959

18 605

18 779

18 346

Värdet av animalieproduktion

20 019

20 432

21 492

21 482

21 156

21 456

Intäkter från jordbrukstjänster

875

938

999

1 775

1 875

2 148

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 362

1 463

1 719

2 447

2 274

2 371

Totalt produktionsvärde

39 500

41 150

43 169

44 310

44 083

44 321

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

27 339

27 878

29 405

28 874

28 369

29 468

Förädlingsvärde brutto till baspris

12 161

13 271

13 763

15 435

15 714

14 853

- Kapitalförslitning

5 844

5 885

5 240

5 522

5 821

6 210

Förädlingsvärde netto till baspris

6 316

7 386

8 524

9 913

9 893

8 643

+ Övriga produktionssubventioner

3 502

3 421

3 916

4 098

3 810

3 686

Faktorinkomst

9 818

10 807

12 440

14 011

13 703

12 329

- Löner och kollektiva avgifter

1 790

1 841

1 978

2 825

2 883

2 934

Driftsöverskott netto

8 028

8 966

10 462

11 186

10 820

9 395

- Arrende- och hyreskostnader

1 233

1 259

1 385

1 899

1 996

2 005

- Nettoräntekostnader

2 335

2 342

2 320

2 635

2 512

2 119

Företagsinkomst

4 461

5 365

6 757

6 652

6 312

5 271