Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader inom jordbrukssektorn år 2010 samt prognos för utvecklingen för åren 2010–2011, index 2010=100

1. Agricultural output at basic prices, intermediate consumption and other costs 2010 and a first estimate for 2011, index 2010=100

Kod

EAA

Värde
2010

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl. utsäde)

6 469

108,8

96,0

104,4

02

Industrigrödor

1 688

96,9

99,2

96,1

03

Foderväxter

7 536

103,0

105,9

109,1

04

Köks- och plantskoleväxter

3 442

99,2

97,0

96,3

05

Potatis

2 003

104,1

73,1

76,1

06

Frukt och bär

519

95,3

101,4

96,7

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

99

108,8

100,0

108,8

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

21 757

103,6

97,8

101,3

11

Djur

9 949

98,2

100,1

98,3

12

Animaliska produkter

12 460

100,4

106,8

107,2

13

Animalieproduktion (11+12)

22 408

99,4

103,9

103,3

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

44 166

101,5

100,8

102,3

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 528

103,8

101,0

104,8

16

Jordbrukets produktion (14+15)

46 694

101,6

100,8

102,4

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 743

102,0

101,0

103,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

50 437

101,6

100,8

102,5

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

36 360

98,8

106,0

104,7

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

14 077

109,0

88,7

96,6

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

8 920

97,7

102,0

99,6

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

5 157

128,6

71,1

91,5

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 804

.

.

97,2

25

Övriga produktionssubventioner

9 168

.

.

102,9

26

Faktorinkomst (22+25)

14 325

.

.

98,8

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

11 522

.

.

99,2

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 314

.

.

99,8

29

Räntekostnader

2 192

.

.

103,6

30

Ränteintäkter

442

.

.

100,9

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

7 457

.

.

97,8

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1 000 årsverken)

59,5

.

.

95,3

 

Prisförändring BNP

.

.

101,47

.


Anm. Volym- och prisindex beräknas inte för posterna med kod 23 – 40