Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Ulf Svensson, 036 – 15 50 74

Carin Stenberg, 036 – 15 52 97

statistik@jordbruksverket.se

 

/

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4064  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 9 februari 2012.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.