Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader i miljoner kr inom jordbrukssektorn år 2010 samt preliminär utveckling för åren 2010–2011, index 2010=100

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure