Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader i miljoner kr inom jordbrukssektorn år 2010 samt preliminär utveckling för åren 2010–2011, index 2010=100

1. Agricultural output, intermediate consumption and other costs at basic prices in million SEK 2010 and a second estimate for 2011, index 2010=100

Kod

EAA

Värde 2010

Volym index

Pris

index

Värde index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl.utsäde)

6 469

107,1

96,3

103,1

02

Industrigrödor

1 688

97,3

99,8

97,1

03

Foderväxter

7 536

101,5

107,5

109,1

04

Köks- och plantskoleväxter

3 442

99,2

96,3

95,6

05

Potatis

2 003

103,5

73,0

75,5

06

Frukt och bär

519

94,6

101,2

95,8

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

99

86,4

126,7

109,4

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

21 757

102,4

98,4

100,8

11

Djur

9 949

98,5

100,2

98,7

12

Animaliska produkter

12 460

100,4

106,1

106,5

13

Animalieproduktion (11+12)

22 408

99,5

103,5

103,0

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

44 166

101,0

101,0

101,9

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 528

103,8

101,0

104,8

16

Jordbrukets produktion (14+15)

46 694

101,1

101,0

102,1

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 743

102,0

101,0

103,0

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

50 437

101,2

101,0

102,2

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

36 360

98,4

106,3

104,5

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

14 077

108,4

88,6

96,0

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

8 920

97,6

102,0

99,5

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

5 157

127,2

70,7

90,0

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 804

.

.

97,0

25

Övriga produktionssubventioner

9 168

.

.

102,4

26

Faktorinkomst (22+25)

14 325

.

.

97,9

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

11 522

.

.

98,1

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 314

.

.

99,5

29

Räntekostnader

2 192

.

.

102,1

30

Ränteintäkter

442

.

.

100,9

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

7 457

.

.

96,7

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1000 årsverken)

59,5

.

.

95,3

 

Prisförändring BNP

.

.

101,47