Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 45 SM 1202

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
2000 - 2011
Economic Accounts for Agriculture
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Värdet av produktionen ökade 2011 men kostnaderna tynger resultatet

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med 1,8 miljarder kronor, motsvarande knappt 4 %, mellan åren 2010 och 2011.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris ökade med 5 % år 2011 jämfört med år 2010. Spannmålsarealen ökade med drygt 3 % och den totala spannmålsskörden ökade med 8 % år 2011 jämfört med år 2010. Priserna på spannmål låg i stort sett på samma nivå skördeåret 2011/2012 jämfört med skördeåret 2010/2011. Produktionsvärdet för potatis minskade kraftigt till följd av lägre priser under skördeåret 2011/12. Samtidigt ökade produktionsvärdet för köks- och plantskoleväxter förhållandevis mycket jämfört med föregående period.

Produktionsvärdet till baspris för animalier ökade år 2011 med 2 % jämfört med år 2010. Slakten av nötkreatur låg på samma nivå 2011 som 2010, medan slakten av svin minskade med knappt 3 %. Priserna för nötkreatur ökade med 5 % år 2011 jämfört med år 2010, medan priserna för svin minskade med 11 %. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur ökade med 3 % år 2011 jämfört med år 2010, samtidigt som det för svin minskade med 13 %. Invägningen av mjölk minskade år 2011 med 0,5 % jämfört med år 2010. Priset på mjölk ökade med knappt 4 % under år 2011.

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster ökade med 5 %, motsvarande 1,8 miljarder kr mellan 2010 och 2011. Samtidigt ökade kapitalförslitning med knappt 4 %. Övriga produktionssubventioner ökade med 1,5 %. Driftöverskott netto minskade med 2,5 % mellan åren 2010 och 2011.