Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2000 – 2005 till baspriser, miljoner kr

1a. Output value in the agricultural sector 2000 – 2005 at basic prices, million SEK

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 104

7 661

7 486

7 496

7 117

4 140

- vete

2 921

3 197

2 764

3 267

3 043

1 896

- råg

225

245

173

163

170

98

- korn

2 093

2 311

2 480

2 229

2 259

1 249

- havre

1 639

1 662

1 855

1 551

1 306

681

- annan spannmål1

225

246

215

286

338

214

Industrigrödor

1 592

1 696

1 858

1 732

1 917

1 537

- oljeväxter

362

346

498

415

651

420

- proteingrödor

146

174

182

174

223

89

- sockerbetor

1 076

1 173

1 169

1 134

1 029

1 011

- andra industrigrödor

7

3

9

8

14

17

Foderväxter

5 215

4 801

4 678

4 541

4 864

4 601

Köks- och plantskoleväxter

2 848

2 974

2 986

2 966

2 781

2 990

- färska grönsaker

1 249

1 326

1 416

1 424

1 377

1 498

- blommor och växter

1 600

1 649

1 571

1 542

1 403

1 492

Potatis

1 183

1 457

1 251

1 571

1 215

1 234

Frukt och bär

335

315

283

422

409

463

Andra växter och vegetabiliska produkter

37

55

63

51

42

42

Vegetabilieproduktion

18 316

18 959

18 605

18 779

18 346

15 006

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 203

10 352

10 347

9 909

10 208

9 272

- nötkreatur

3 909

4 269

4 418

4 464

4 505

3 638

- svin

3 335

4 005

3 672

3 226

3 517

3 399

- hästar

547

581

586

590

587

594

- får och getter

150

134

164

177

170

155

- fjäderfä

868

945

1 035

947

899

909

- andra djur

394

418

472

505

529

577

Animaliska produkter

11 229

11 140

11 136

11 248

11 248

11 158

- mjölk

10 011

9 821

9 860

9 926

9 822

9 711

- ägg

808

838

820

833

885

878

- andra animaliska produkter

411

480

455

489

541

568

Animalieproduktion

20 432

21 492

21 482

21 156

21 456

20 430

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

38 749

40 451

40 088

39 935

39 802

35 436

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

938

999

1 775

1 875

2 148

2 488

Jordbrukets produktion

39 687

41 450

41 862

41 810

41 950

37 924

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 463

1 719

2 447

2 274

2 371

2 992

Jordbrukssektorns produktion

41 150

43 169

44 310

44 083

44 321

40 916


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)