Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2006 – 2011, miljoner kr

5b. Economic results in the agricultural sector 2006 – 2011, million SEK

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

15 809

22 095

19 720

18 379

21 765

22 957

Värdet av animalieproduktion

20 846

20 511

23 398

21 032

22 426

22 867

Intäkter från jordbrukstjänster

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 637

3 710

3 859

3 138

3 743

3 730

Totalt produktionsvärde

42 726

48 816

49 679

45 194

50 462

52 273

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

29 343

33 143

36 031

34 718

36 378

38 218

Förädlingsvärde brutto till baspris

13 383

15 673

13 648

10 476

14 084

14 055

- Kapitalförslitning

6 982

7 450

8 037

8 630

8 916

9 249

Förädlingsvärde netto till baspris

6 402

8 224

5 611

1 846

5 168

4 806

+ Övriga produktionssubventioner

8 545

9 002

9 385

9 476

9 168

9 309

Faktorinkomst

14 947

17 225

14 997

11 322

14 336

14 115

- Löner och kollektiva avgifter

2 426

2 449

2 472

2 714

2 804

2 865

Driftsöverskott netto

12 521

14 777

12 525

8 608

11 533

11 250

- Arrende- och hyreskostnader

1 761

1 950

2 003

2 082

2 314

2 471

- Nettoräntekostnader

2 316

2 548

2 326

1 982

1 561

2 196

Företagsinkomst

8 445

10 279

8 196

4 545

7 658

6 583