Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2006 – 2011 till baspriser, miljoner kr

1b. Output value in the agricultural sector 2006 – 2011 at basic prices, million SEK

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 135

9 047

6 420

4 640

6 511

6 991

- vete

2 041

4 209

2 888

2 221

3 565

3 534

- råg

118

247

207

164

149

202

- korn

1 026

2 772

2 009

1 398

1 776

2 104

- havre

710

1 344

1 019

627

784

958

- annan spannmål1

241

476

297

229

237

193

Industrigrödor

1 267

1 405

1 412

1 537

1 688

1 722

- oljeväxter

499

686

804

787

1 093

1 028

- proteingrödor

82

113

62

76

103

85

- sockerbetor

663

590

533

662

484

600

- andra industrigrödor

24

16

13

12

8

10

Foderväxter

4 947

6 239

6 552

6 811

7 536

8 000

Köks- och plantskoleväxter

3 210

3 104

2 922

3 218

3 450

3 963

- färska grönsaker

1 767

1 542

1 342

1 495

1 683

2 006

- blommor och växter

1 442

1 562

1 580

1 723

1 767

1 957

Potatis

1 720

1 716

1 806

1 641

1 977

1 479

Frukt och bär

484

527

535

453

519

699

Andra växter och vegetabiliska produkter

47

56

73

78

84

102

Vegetabilieproduktion

15 809

22 095

19 720

18 379

21 765

22 957

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 619

9 609

10 553

10 029

9 975

9 872

- nötkreatur

3 868

3 756

3 933

3 651

3 928

4 056

- svin

3 409

3 397

3 696

3 568

3 272

2 836

- hästar

614

629

713

674

559

564

- får och getter

174

178

161

177

181

203

- fjäderfä

930

1 019

1 354

1 259

1 343

1 481

- andra djur

625

629

697

700

692

731

Animaliska produkter

11 226

10 902

12 845

11 002

12 451

12 996

- mjölk

9 721

9 354

10 964

9 049

10 160

10 496

- ägg

928

999

1 354

1 399

1 511

1 695

- andra animaliska produkter

578

550

528

554

780

805

Animalieproduktion

20 846

20 511

23 398

21 032

22 426

22 867

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

36 655

42 606

43 118

39 410

44 191

45 824

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

Jordbrukets produktion

39 089

45 106

45 820

42 056

46 719

48 543

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 637

3 710

3 859

3 138

3 743

3 730

Jordbrukssektorns produktion

42 726

48 816

49 679

45 194

50 462

52 273


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)