Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2000 – 2005 till 2005 års baspriser, miljoner kr

2a. Output value in the agricultural sector 2000 – 2005 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 279

4 078

4 395

4 376

4 501

4 140

- vete

1 913

1 872

1 766

1 922

2 022

1 896

- råg

151

146

112

104

117

98

- korn

1 142

1 150

1 359

1 187

1 318

1 249

- havre

937

780

1 021

1 001

833

681

- annan spannmål1

135

129

135

161

211

214

Industrigrödor

1 557

1 484

1 633

1 556

1 662

1 537

- oljeväxter

264

213

324

262

460

420

- proteingrödor

87

98

110

106

119

89

- sockerbetor

1 192

1 168

1 185

1 174

1 067

1 011

- andra industrigrödor

14

6

15

14

15

17

Foderväxter

4 744

4 877

4 622

4 401

4 413

4 601

Köks- och plantskoleväxter

3 198

3 154

3 213

3 017

2 890

2 990

- färska grönsaker

1 353

1 319

1 460

1 406

1 449

1 498

- blommor och växter

1 845

1 835

1 753

1 611

1 441

1 492

Potatis

1 121

1 166

1 158

1 101

1 127

1 234

Frukt och bär

306

331

241

332

362

463

Andra växter och vegetabiliska produkter

37

54

57

50

43

42

Vegetabilieproduktion

15 242

15 144

15 319

14 832

14 998

15 006

 

 

 

 

 

 

 

Djur

8 949

9 317

9 240

9 352

9 633

9 272

- nötkreatur

3 540

3 754

3 570

3 603

3 799

3 638

- svin

3 261

3 378

3 437

3 525

3 659

3 399

- hästar

710

711

680

649

616

594

- får och getter

139

130

130

141

132

155

- fjäderfä

852

897

940

911

866

909

- andra djur

448

447

483

523

561

577

Animaliska produkter

10 922

10 991

10 786

10 738

11 010

11 158

- mjölk

9 651

9 680

9 490

9 493

9 646

9 711

- ägg

789

771

738

730

816

878

- andra animaliska produkter

482

540

558

516

548

568

Animalieproduktion

19 872

20 308

20 026

20 090

20 643

20 430

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 114

35 452

35 345

34 922

35 641

35 436

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 095

1 103

1 900

1 954

2 194

2 488

Jordbrukets produktion

36 209

36 555

37 245

36 877

37 834

37 924

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 559

1 719

2 407

2 193

2 385

2 992

Jordbrukssektorns produktion

37 767

38 274

39 652

39 070

40 220

40 916


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)