Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2006 – 2011 till 2005 års baspriser, miljoner kr

2b. Output value in the agricultural sector 2006 – 2011 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

3 261

3 973

4 063

3 947

3 184

3 455

- vete

1 537

1 806

1 626

1 730

1 619

1 690

- råg

97

111

140

182

98

105

- korn

768

1 150

1 284

1 162

883

1 008

- havre

623

642

807

680

459

556

- annan spannmål1

234

264

205

193

124

96

Industrigrödor

1 725

1 684

1 690

2 056

1 825

1 978

- oljeväxter

625

616

712

856

816

736

- proteingrödor

61

53

39

59

67

53

- sockerbetor

1 029

1 005

928

1 131

929

1 172

- andra industrigrödor

10

10

10

10

13

17

Foderväxter

4 230

4 922

4 921

5 213

5 487

5 657

Köks- och plantskoleväxter

3 671

3 154

2 707

3 013

3 359

3 668

- färska grönsaker

2 055

1 414

1 004

1 214

1 475

1 590

- blommor och växter

1 617

1 740

1 704

1 799

1 884

2 078

Potatis

1 100

1 053

1 091

1 116

1 099

1 145

Frukt och bär

639

531

422

401

507

609

Andra växter och vegetabiliska produkter

40

44

53

60

56

59

Vegetabilieproduktion

14 666

15 360

14 947

15 805

15 516

16 571

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 241

9 211

8 769

8 477

8 647

8 498

- nötkreatur

3 569

3 471

3 147

3 313

3 365

3 302

- svin

3 397

3 476

3 335

2 965

2 987

2 885

- hästar

587

576

626

577

615

632

- får och getter

171

173

147

161

163

183

- fjäderfä

947

962

977

954

1 019

1 016

- andra djur

569

553

537

506

498

480

Animaliska produkter

11 025

10 487

10 536

10 529

10 368

10 408

- mjölk

9 585

9 089

9 069

9 019

8 743

8 725

- ägg

865

849

939

969

1 058

1 131

- andra animaliska produkter

575

549

528

542

567

552

Animalieproduktion

20 266

19 698

19 305

19 006

19 015

18 905

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

34 932

35 058

34 252

34 812

34 530

35 476

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 362

2 362

2 410

2 298

2 103

2 248

Jordbrukets produktion

37 294

37 421

36 661

37 110

36 634

37 725

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 608

3 589

3 675

2 961

3 459

3 285

Jordbrukssektorns produktion

40 902

41 010

40 337

40 071

40 093

41 009


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)