Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2006 – 2011 till baspriser, miljoner kr

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2006 – 2011 at basic prices, million SEK

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 557

2 013

1 954

1 812

2 280

2 318

Energi

3 593

3 632

4 225

3 688

3 928

4 158

- elektricitet

1 237

1 222

1 361

1 342

1 420

1 398

- andra bränslen och drivmedel

2 356

2 409

2 864

2 346

2 507

2 760

Handelsgödsel

2 136

2 618

3 555

3 176

2 657

2 754

Växtskyddsmedel

605

746

761

829

858

835

Veterinärkostnader

329

331

357

350

375

361

Djurfoder

7 857

9 888

10 400

10 325

10 689

11 544

- köpt från andra jordbruksföretag

1 152

1 582

1 487

1 493

1 763

1 844

- köpt från enheter utanför jordbruket

3 599

3 884

4 942

5 059

4 489

4 974

- producerat och konsumerat inom företaget

3 106

4 422

3 970

3 773

4 437

4 726

Underhåll av maskiner och utrustning

2 157

2 197

2 317

2 331

2 565

2 687

Underhåll av byggnader

700

733

775

729

794

973

Jordbrukstjänster

2 434

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

Indirekt mätta finansiella tjänster

309

392

529

603

600

640

Andra varor och tjänster

7 666

8 092

8 456

8 229

9 104

9 230

Total insatsförbrukning

29 343

33 143

36 031

34 718

36 378

38 218