Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2000 – 2005 till 2005 års baspriser, miljoner kr

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 2000 – 2005 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 752

1 729

1 703

1 686

1 544

1 619

Energi

4 386

4 373

3 947

3 922

3 812

3 645

- elektricitet

1 362

1 203

1 238

1 143

1 121

1 075

- andra bränslen och drivmedel

3 024

3 171

2 709

2 779

2 691

2 570

Handelsgödsel

2 399

2 276

2 686

2 714

2 321

2 095

Växtskyddsmedel

872

820

644

646

693

633

Veterinärkostnader

280

336

338

324

324

307

Djurfoder

10 096

9 574

8 445

7 671

8 015

7 593

- köpt från andra jordbruksföretag

1 420

1 134

949

840

948

1 079

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 159

5 259

4 395

4 347

4 041

3 550

- producerat och konsumerat inom företaget

3 517

3 182

3 101

2 484

3 025

2 964

Underhåll av maskiner och utrustning

3 182

3 358

2 746

2 553

2 407

2 224

Underhåll av byggnader

639

867

797

800

762

796

Jordbrukstjänster

1 095

1 103

1 900

1 954

2 194

2 488

Indirekt mätta finansiella tjänster

398

381

396

402

349

472

Andra varor och tjänster

6 499

6 867

7 499

7 279

7 662

7 383

Total insatsförbrukning

31 598

31 684

31 100

29 952

30 084

29 254