Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 2006 – 2011 till 2005 års baspriser, miljoner kr

4b. Intermediate costs in the agricultural sector 2006 – 2011 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 515

1 779

1 462

1 346

1 799

1 729

Energi

3 343

3 353

3 323

3 171

3 100

3 025

- elektricitet

1 080

1 074

1 068

1 040

1 059

1 026

- andra bränslen och drivmedel

2 263

2 279

2 255

2 131

2 041

1 999

Handelsgödsel

2 043

2 330

1 957

2 212

2 338

2 018

Växtskyddsmedel

607

692

581

586

720

704

Veterinärkostnader

323

314

307

294

310

294

Djurfoder

7 414

7 144

7 292

7 820

7 570

7 628

- köpt från andra jordbruksföretag

1 114

1 290

1 008

1 093

1 308

1 228

- köpt från enheter utanför jordbruket

3 480

3 168

3 351

3 702

3 331

3 310

- producerat och konsumerat inom företaget

2 820

2 686

2 933

3 026

2 931

3 090

Underhåll av maskiner och utrustning

2 115

2 071

2 113

2 037

2 188

2 251

Underhåll av byggnader

666

652

665

622

652

778

Jordbrukstjänster

2 362

2 362

2 410

2 298

2 103

2 248

Indirekt mätta finansiella tjänster

548

706

832

716

463

301

Andra varor och tjänster

7 605

7 830

8 053

7 766

8 414

8 127

Total insatsförbrukning

28 542

29 232

28 993

28 867

29 657

29 103