Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2000 – 2005, miljoner kr

5a. Economic results in the agricultural sector 2000 – 2005, million SEK

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

18 316

18 959

18 605

18 779

18 346

15 006

Värdet av animalieproduktion

20 432

21 492

21 482

21 156

21 456

20 430

Intäkter från jordbrukstjänster

938

999

1 775

1 875

2 148

2 488

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 463

1 719

2 447

2 274

2 371

2 992

Totalt produktionsvärde

41 150

43 169

44 310

44 083

44 321

40 916

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

27 878

29 405

28 874

28 369

29 468

29 254

Förädlingsvärde brutto till baspris

13 271

13 763

15 435

15 714

14 853

11 662

- Kapitalförslitning

5 885

5 240

5 522

5 821

6 210

6 677

Förädlingsvärde netto till baspris

7 386

8 524

9 913

9 893

8 643

4 985

+ Övriga produktionssubventioner

3 421

3 916

4 098

3 810

3 686

8 357

Faktorinkomst

10 807

12 440

14 011

13 703

12 329

13 341

- Löner och kollektiva avgifter

1 841

1 978

2 825

2 883

2 934

2 459

Driftsöverskott netto

8 966

10 462

11 186

10 820

9 395

10 882

- Arrende- och hyreskostnader

1 259

1 385

1 899

1 996

2 005

1 815

- Nettoräntekostnader

2 342

2 320

2 635

2 512

2 119

2 065

Företagsinkomst

5 365

6 757

6 652

6 312

5 271

7 002