Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

1. Produktionsvärde till baspris och kostnader inom jordbrukssektorn år 2011 samt prognos för utvecklingen för åren 2011–2012, index 2011=100

1. Agricultural output at basic prices, intermediate consumption and other costs 2011 and a first estimate for 2012, index 2011=100

Kod

EAA

Värde
2011

Volym-
index

Pris­-
index

Värde-
index

 

 

 

 

 

 

01

Spannmål (inkl. utsäde)

6 991

110,1

107,2

118,1

02

Industrigrödor

1 722

110,6

97,5

107,8

03

Foderväxter

8 000

98,9

103,6

102,5

04

Köks- och plantskoleväxter

3 963

101,9

98,6

100,5

05

Potatis

1 479

92,3

113,7

104,9

06

Frukt och bär

699

100,1

95,1

95,2

09

Andra växter och vegetabiliska produkter

102

100,0

101,0

101,0

10

Vegetabilieproduktion (01 till 09)

22 957

103,3

103,8

107,2

11

Djur

9 872

95,0

100,9

95,8

12

Animaliska produkter

12 996

101,4

93,4

94,8

13

Animalieproduktion (11+12)

22 867

98,6

96,5

95,2

14

Produktion av jordbruksvaror (10+13)

45 824

101,0

100,2

101,2

15

Produktion av jordbrukstjänster

2 719

100,1

100,9

101,0

16

Jordbrukets produktion (14+15)

48 543

100,9

100,3

101,2

17

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 730

101,4

101,0

102,4

18

Jordbrukssektorns produktion (16+17)

52 273

101,0

100,3

101,3

 

 

 

 

 

 

19

Total insatsförbrukning

38 218

99,6

102,1

101,6

20

Förädlingsvärde brutto till baspris (18-19)

14 055

104,8

95,9

100,5

 

 

 

 

 

 

21

Kapitalförslitning

9 249

97,0

103,4

100,3

22

Förädlingsvärde netto till baspris (20-21)

4 806

119,7

84,1

100,7

 

 

 

 

 

 

23

Löner och kollektiva avgifter

2 865

.

.

101,0

25

Övriga produktionssubventioner

9 309

.

.

98,5

26

Faktorinkomst (22+25)

14 115

.

.

99,2

 

 

 

 

 

 

27

Driftsöverskott netto (22-23+25)

11 250

.

.

98,8

 

 

 

 

 

 

28

Arrende- och hyreskostnader

2 471

.

.

101,0

29

Räntekostnader

2 850

.

.

87,8

30

Ränteintäkter

654

.

.

87,8

31

Företagsinkomst netto (27-28-29+30)

6 583

.

.

101,6

 

 

 

 

 

 

40

Total arbetsinsats (1 000 årsverken)

56,7

.

.

95,3

 

Prisförändring BNP

.

.

100,98

.