Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2001–2006 till baspriser, miljoner kr

1a. Output value in the agricultural sector 2001–2006 at basic prices, million SEK

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

7 661

7 486

7 496

7 117

4 140

4 135

- vete

3 197

2 764

3 267

3 043

1 896

2 041

- råg

245

173

163

170

98

118

- korn

2 311

2 480

2 229

2 259

1 249

1 026

- havre

1 662

1 855

1 551

1 306

681

710

- annan spannmål1

246

215

286

338

214

241

Industrigrödor

1 696

1 858

1 732

1 917

1 537

1 267

- oljeväxter

346

498

415

651

420

499

- proteingrödor

174

182

174

223

89

82

- sockerbetor

1 173

1 169

1 134

1 029

1 011

663

- andra industrigrödor

3

9

8

14

17

24

Foderväxter

4 801

4 935

4 796

5 079

4 715

5 027

Köks- och plantskoleväxter

2 974

2 986

2 966

2 781

2 990

3 210

- färska grönsaker

1 326

1 416

1 424

1 377

1 498

1 767

- blommor och växter

1 649

1 571

1 542

1 403

1 492

1 442

Potatis

1 457

1 251

1 571

1 215

1 234

1 720

Frukt och bär

315

283

422

409

463

484

Andra växter och vegetabiliska produkter

55

63

51

42

42

47

Vegetabilieproduktion

18 959

18 862

19 034

18 560

15 120

15 889

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 348

10 339

9 899

10 197

9 259

9 603

- nötkreatur

4 269

4 418

4 464

4 505

3 638

3 868

- svin

4 005

3 672

3 226

3 517

3 399

3 409

- hästar

577

578

580

576

581

597

- får och getter

134

164

177

170

155

174

- fjäderfä

945

1 035

947

899

909

930

- andra djur

418

472

505

529

577

625

Animaliska produkter

11 140

11 136

11 248

11 248

11 158

11 226

- mjölk

9 821

9 860

9 926

9 822

9 711

9 721

- ägg

838

820

833

885

878

928

- andra animaliska produkter

480

455

489

541

568

578

Animalieproduktion

21 488

21 475

21 146

21 445

20 417

20 830

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

40 447

40 337

40 180

40 005

35 537

36 719

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

999

1 775

1 875

2 148

2 488

2 434

Jordbrukets produktion

41 446

42 111

42 055

42 153

38 025

39 153

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 719

2 447

2 274

2 371

2 992

3 637

Jordbrukssektorns produktion

43 165

44 559

44 328

44 524

41 017

42 790


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)