Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Resultatmått inom jordbrukssektorn 2007–2012, miljoner kr

5b. Economic results in the agricultural sector 2007–2012, million SEK

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

22 167

19 864

18 609

22 011

23 429

26 241

Värdet av animalieproduktion

20 473

23 755

21 735

23 347

24 322

24 004

Intäkter från jordbrukstjänster

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

2 792

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 710

3 859

3 138

3 743

3 730

2 923

Totalt produktionsvärde

48 850

50 180

46 128

51 629

54 200

55 959

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

33 192

36 129

34 875

36 603

38 547

39 727

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 658

14 051

11 253

15 026

15 653

16 232

- Kapitalförslitning

7 447

8 033

8 626

8 938

9 372

9 817

Förädlingsvärde netto till baspris

8 212

6 018

2 627

6 088

6 281

6 415

+ Övriga produktionssubventioner

9 002

9 385

9 476

9 168

9 309

9 196

Faktorinkomst

17 214

15 403

12 103

15 256

15 590

15 611

- Löner och kollektiva avgifter

2 449

2 472

2 714

2 804

2 865

2 996

Driftsöverskott netto

14 765

12 931

9 389

12 452

12 725

12 614

- Arrende- och hyreskostnader

1 950

2 003

2 082

2 314

2 471

2 565

- Nettoräntekostnader

2 548

2 326

1 982

1 502

2 486

2 601

Företagsinkomst

10 267

8 602

5 325

8 636

7 768

7 448