Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2007–2012 till baspriser, miljoner kr

1b. Output value in the agricultural sector 2007–2012 at basic prices, million SEK

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

9 047

6 420

4 640

6 511

6 996

8 411

- vete

4 209

2 888

2 221

3 565

3 530

4 161

- råg

247

207

164

149

202

233

- korn

2 772

2 009

1 398

1 776

2 112

2 647

- havre

1 344

1 019

627

784

959

1 104

- annan spannmål1

476

297

229

237

193

266

Industrigrödor

1 405

1 412

1 537

1 688

1 723

1 862

- oljeväxter

686

804

787

1 093

1 028

1 262

- proteingrödor

113

62

76

103

85

72

- sockerbetor

590

533

662

484

600

518

- andra industrigrödor

16

13

12

8

10

8

Foderväxter

6 311

6 696

7 042

7 783

8 411

8 881

Köks- och plantskoleväxter

3 104

2 922

3 218

3 450

3 989

4 333

- färska grönsaker

1 542

1 342

1 495

1 683

2 006

2 136

- blommor och växter

1 562

1 580

1 723

1 767

1 983

2 197

Potatis

1 716

1 806

1 641

1 977

1 511

1 822

Frukt och bär

527

535

453

519

698

827

Andra växter och vegetabiliska produkter

56

73

78

84

103

104

Vegetabilieproduktion

22 167

19 864

18 609

22 011

23 429

26 241

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 589

10 970

10 794

10 980

11 337

11 318

- nötkreatur

3 756

4 130

4 030

4 343

4 519

4 399

- svin

3 397

3 915

3 926

3 838

3 797

3 964

- hästar

610

689

650

536

555

543

- får och getter

178

185

205

210

232

236

- fjäderfä

1 019

1 353

1 283

1 361

1 503

1 469

- andra djur

629

697

700

692

731

708

Animaliska produkter

10 884

12 785

10 941

12 367

12 985

12 685

- mjölk

9 354

10 964

9 049

10 160

10 496

9 980

- ägg

980

1 294

1 338

1 427

1 684

1 790

- andra animaliska produkter

550

528

554

780

805

915

Animalieproduktion

20 473

23 755

21 735

23 347

24 322

24 004

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

42 640

43 619

40 345

45 358

47 751

50 244

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

2 792

Jordbrukets produktion

45 140

46 321

42 991

47 886

50 470

53 036

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 710

3 859

3 138

3 743

3 730

2 923

Jordbrukssektorns produktion

48 850

50 180

46 128

51 629

54 200

55 959


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)