Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2001–2006 till 2005 års baspriser, miljoner kr

2a. Output value in the agricultural sector 2001–2006 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

4 078

4 395

4 376

4 501

4 140

3 261

- vete

1 872

1 766

1 922

2 022

1 896

1 537

- råg

146

112

104

117

98

97

- korn

1 150

1 359

1 187

1 318

1 249

768

- havre

780

1 021

1 001

833

681

623

- annan spannmål1

129

135

161

211

214

234

Industrigrödor

1 484

1 633

1 556

1 662

1 537

1 725

- oljeväxter

213

324

262

460

420

625

- proteingrödor

98

110

106

119

89

61

- sockerbetor

1 168

1 185

1 174

1 067

1 011

1 029

- andra industrigrödor

6

15

14

15

17

10

Foderväxter

4 900

4 868

4 640

4 605

4 715

4 242

Köks- och plantskoleväxter

3 154

3 213

3 017

2 890

2 990

3 671

- färska grönsaker

1 319

1 460

1 406

1 449

1 498

2 055

- blommor och växter

1 835

1 753

1 611

1 441

1 492

1 617

Potatis

1 166

1 158

1 101

1 127

1 234

1 100

Frukt och bär

331

241

332

362

463

639

Andra växter och vegetabiliska produkter

54

57

50

43

42

40

Vegetabilieproduktion

15 167

15 565

15 070

15 190

15 120

14 678

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 313

9 231

9 341

9 621

9 259

9 152

- nötkreatur

3 754

3 570

3 603

3 799

3 638

3 648

- svin

3 378

3 437

3 525

3 659

3 399

3 244

- hästar

707

671

638

604

581

571

- får och getter

130

130

141

132

155

171

- fjäderfä

897

940

911

866

909

947

- andra djur

447

483

523

561

577

569

Animaliska produkter

10 991

10 786

10 738

11 010

11 158

11 025

- mjölk

9 680

9 490

9 493

9 646

9 711

9 585

- ägg

771

738

730

816

878

865

- andra animaliska produkter

540

558

516

548

568

575

Animalieproduktion

20 303

20 017

20 079

20 631

20 417

20 176

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

35 471

35 581

35 150

35 821

35 537

34 854

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

1 103

1 900

1 954

2 194

2 488

2 362

Jordbrukets produktion

36 574

37 481

37 104

38 015

38 025

37 217

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 719

2 407

2 193

2 385

2 992

3 608

Jordbrukssektorns produktion

38 293

39 889

39 297

40 400

41 017

40 825


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)