Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2007–2012 till 2005 års baspriser, miljoner kr

2b. Output value in the agricultural sector 2007–2012 at constant (2005) basic prices, million SEK

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

3 973

4 063

3 947

3 184

3 458

3 752

- vete

1 806

1 626

1 730

1 619

1 689

1 747

- råg

111

140

182

98

106

117

- korn

1 150

1 284

1 162

883

1 011

1 195

- havre

642

807

680

459

557

575

- annan spannmål1

264

205

193

124

96

119

Industrigrödor

1 684

1 690

2 056

1 825

1 979

2 044

- oljeväxter

616

712

856

816

736

899

- proteingrödor

53

39

59

67

53

43

- sockerbetor

1 005

928

1 131

929

1 172

1 088

- andra industrigrödor

10

10

10

13

17

14

Foderväxter

4 934

4 947

5 395

5 419

5 383

5 602

Köks- och plantskoleväxter

3 154

2 707

3 013

3 359

3 676

4 251

- färska grönsaker

1 414

1 004

1 214

1 475

1 572

1 920

- blommor och växter

1 740

1 704

1 799

1 884

2 105

2 331

Potatis

1 053

1 091

1 116

1 099

1 176

1 157

Frukt och bär

531

422

401

507

600

816

Andra växter och vegetabiliska produkter

44

53

60

56

59

59

Vegetabilieproduktion

15 372

14 973

15 987

15 448

16 331

17 682

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 121

9 007

9 048

9 227

9 021

8 491

- nötkreatur

3 589

3 398

3 621

3 650

3 541

3 381

- svin

3 286

3 319

3 204

3 266

3 157

2 837

- hästar

559

606

556

590

603

594

- får och getter

173

170

187

191

210

202

- fjäderfä

962

976

973

1 032

1 031

1 006

- andra djur

553

537

506

498

480

470

Animaliska produkter

10 471

10 494

10 487

10 309

10 401

10 591

- mjölk

9 089

9 069

9 019

8 743

8 725

8 817

- ägg

833

897

927

999

1 124

1 215

- andra animaliska produkter

549

528

542

567

552

559

Animalieproduktion

19 592

19 501

19 535

19 536

19 421

19 082

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

34 964

34 473

35 522

34 985

35 753

36 763

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 362

2 410

2 298

2 103

2 248

2 234

Jordbrukets produktion

37 326

36 883

37 820

37 088

38 001

38 998

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

3 589

3 675

2 961

3 459

3 285

2 532

Jordbrukssektorns produktion

40 916

40 558

40 781

40 547

41 286

41 530


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)