Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 
2001–2006 till baspriser, miljoner kr

3a. Intermediate costs in the agricultural sector 2001–2006 at basic prices, million SEK

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 659

1 645

1 683

1 570

1 619

1 557

Energi

3 463

3 118

3 281

3 360

3 645

3 593

- elektricitet

920

1 010

1 160

1 140

1 075

1 237

- andra bränslen och drivmedel

2 543

2 107

2 121

2 220

2 570

2 356

Handelsgödsel

2 095

2 328

2 446

2 234

2 095

2 136

Växtskyddsmedel

820

643

646

699

633

605

Veterinärkostnader

299

312

310

320

307

329

Djurfoder

9 929

8 740

7 835

8 309

7 673

7 913

- köpt från andra jordbruksföretag

1 185

1 086

936

1 076

1 113

1 177

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 495

4 601

4 380

4 249

3 516

3 575

- producerat och konsumerat inom företaget

3 250

3 052

2 519

2 985

3 044

3 162

Underhåll av maskiner och utrustning

2 689

2 360

2 343

2 311

2 224

2 157

Underhåll av byggnader

782

737

756

739

796

700

Jordbrukstjänster

999

1 775

1 875

2 148

2 488

2 434

Indirekt mätta finansiella tjänster

382

352

356

366

472

309

Andra varor och tjänster

6 285

7 046

7 018

7 564

7 382

7 665

Total insatsförbrukning

29 403

29 054

28 548

29 618

29 333

29 398