Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2007–2012 till baspriser, miljoner kr

3b. Intermediate costs in the agricultural sector 2007–2012 at basic prices, million SEK

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

2 013

1 954

1 812

2 280

2 318

2 519

Energi

3 632

4 225

3 688

3 928

4 158

4 276

- elektricitet

1 222

1 361

1 342

1 420

1 398

1 247

- andra bränslen och drivmedel

2 409

2 864

2 346

2 507

2 760

3 028

Handelsgödsel

2 618

3 555

3 176

2 657

2 754

2 749

Växtskyddsmedel

746

761

829

858

835

902

Veterinärkostnader

331

357

350

375

361

347

Djurfoder

9 939

10 500

10 484

10 857

11 772

12 563

- köpt från andra jordbruksföretag

1 604

1 532

1 565

1 842

1 960

2 099

- köpt från enheter utanför jordbruket

3 862

4 898

4 987

4 411

4 858

5 095

- producerat och konsumerat inom företaget

4 472

4 070

3 932

4 605

4 954

5 370

Underhåll av maskiner och utrustning

2 197

2 317

2 331

2 565

2 687

2 615

Underhåll av byggnader

733

775

729

794

973

924

Jordbrukstjänster

2 500

2 702

2 646

2 528

2 719

2 792

Indirekt mätta finansiella tjänster

392

529

603

659

750

895

Andra varor och tjänster

8 091

8 455

8 227

9 102

9 220

9 146

Total insatsförbrukning

33 192

36 129

34 875

36 603

38 547

39 727